Het verloop van temperatuur en CO2 gehalte in de atmosfeer in de afgelopen 400.000jaar, zoals gemeten in de Vostok ijsboorkern op Antarctica. Telkens is te zien dat het oplopen van de curve van zowel CO2 als temperatuur (warmer worden) veel sneller gaat dan het teruglopen (afkoelen)