Geovusie Jaarboek items
Iridium abundances over about 10 Ma of time, measured by Sandro Montanari and Frank Asaro in the Bottaccione gorge near Gubbio, Italy. The samples were taken continuously, which means there are no gaps in the sample distribution. At 300.000 years before the K/T boundary (red arrows) there is not even a hint of an iridium anomaly. As the smaller Popigai impact at 35.4 Ma in Siberia (still a crater of+/- 100km diameter) leaves a global iridium anomaly, is seems rather unlikely that the 10x larger impact of Chicxulub will not have left an iridium anomaly.
iridium
 
Prof. Dr Gerta Keller van Princeton Wijst triomfantelijk naar de "Originele impact spherule ejecta laag" Een nadere inspectie van deze laag door Wim Lustenhouwer op de microprobe (zie onder) laat zien dat er helemaal geen spherules inzitten (wel boomworteltjes). Cheto-smectite is een aanwijzing voor omgezet glas, maar dat kan zowel van vulkanische als van impact oorsprong zijn.
CMC
 
SEM image van de tuflaag. Er zitten wat euhedrische gipskristallen in (wit) en kleine K veldspaatjes die op vulkanische oorsprong wijzen. maar geen spherules!
brazos tuff
 
 
Hoe droevig kan je iets afbeelden! De afbeelding bij SCS laag zijn duidelijk omgezetten impact spherules, de luchtbellen zijn nog te zien al is het glas helemaal omgezet. De onderste afbeeldingen (yellow clay) geeft links een mooi bruin boomworteltje (staat niet bij de caption!), en rechts een paar vage ronde omtrekjes die van alles kunnen zijn. Wij zien onder de microscoop ook iets dergelijks maar dat zijn duidelijk artefacten van het slijpplaatje
yellow clay
 
Dezelfde yellow claylaag, met duidelijke boomworteltjes in doorsnee. Precies hetzelfde als hierboven.
roots
 
De bentoniet is erg lastig dun te slijpen, boterzacht. Rechts naast de heldere gipskristallen zie je een gebied waar je met veel fantasie ronde voorwerpjes uit kan halen, maar dat is nog geen bewijs voor impact spherules
spherules??
 
Osmium isotopen van zeewater voor de KT grens. De 187Os/188Os ratio begint te dalen bij de rode lijn, ongeveer bij het begin van de opwarming. Tenminste in ODP 577, in ODP 525 lijkt de 187Os/188Os ratio daling wat eerder te beginnen. (Ravizza et al Science 2003, Paquay et al 2008, EPSL)
tavizza
 
De Zumaya sectie in Baskenland. Vlak boven bank 73 (=precessie cyclus73) ligt de K/T grens. Tussen bank 59 en 61 zou de korte opwarmperiode moeten liggen
zumaya
 
Zumaya sectie met de verdwijning van ammonieten (Ward, 1986), die ongeveer samenvalt met de temperatuur "spike" uit ODP 525. Later zijn er wel ammonieten vlak onder de KT grens gevonden. Mart Zijp meet isotopen in het interval van de "spike" voor zijn masterthesis.
ammonites
 
Texas Longhorns bij Brazos, Texas. Op een gegeven moment werden ze wel erg nieuwsgierig.
longhorn